Parish of St Stephanos – Hurlstone Park

Parish of St Stephanos – Hurlstone Park
Parish of St Stephanos – Hurlstone Park

PHILOPTOHOS COMMITTEE

     
         

President:
Rev. Fr Stavros Ivanos
Vice President:
Presbytera Annette Ivanos
Treasurer:
Maria Katsoulas
Secretary:
Maria Karmalis
Members:
Mary Tsigounis
Helen Kouroulis
Sophia Stravoskoufis
Stavroula Tzatzakos
Maria Kapetanelis
Vasiliki Giannas
Myrophora Koureas
Eleni Koureas